Overige informatie

VERZEKERING:
Ons kinderdagverblijf in Haarlem heeft een Ongevallen verzekering en een W.A. verzekering afgesloten voor de kinderen en leidsters op zaken waar ons kinderdagverblijf in Haarlem aansprakelijk voor is.
U dient zelf een aansprakelijkheidsverzekering privé voor uw kind af te sluiten.

OUDERCOMMISSIE:
Per 1 Januari 2007 is er een oudercommissie, bestaande uit drie ouders, aktief. (Deze vergaderen 3x per jaar)
Er is ook een klachten regeling voor de O.C.

FOTOGRAAF:
Elk jaar komt bij ons op het kinderdagverblijf in Haarlem de schoolfotograaf die vrijblijvend enkele opnamen maakt van uw kind.

FOTO’S
Foto’s die gemaakt zijn op het kinderdagverblijf in Haarlem wordt rechtstreeks via de tablet naar de ouders gestuurd van de kinderen die op de foto’s staan.

NIEUWSBRIEF
Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief op ons kinderdagverblijf in Haarlem met daarin de jarige van die maand, bijzonderheden en informatie.

SCHOOLREISJE:
De kinderen die 4 jaar worden krijgen als afscheid een uitje, waarheen hangt af van het weer.

TOT SLOT:
Wij vinden het belangrijk dat uw kind het hier naar hun zin heeft.
Wij streven naar hoge kwaliteit en huiselijkheid.
Wij hopen dat ouders en kinderen hier een fijne tijd hebben!