Opzeggen

OPZEGTERMIJN:
Ons kinderdagverblijf in Haarlem heeft een opzegtermijn van één maand, van te voren per de 1e of de 15e van de maand en dient schriftelijk te geschieden.
Ook als u wilt vermeerderen of verminderen van dagen voor opvang.
Om het goed te kunnen plannen moet dit zo snel mogelijk doorgegeven worden.