NIEUWS

Verhoging per 1 Januari 2021

Via dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van de prijsverhoging per januari 2021. In overleg met de oudercommissie hebben wij besloten om het uurtarief te verhogen met € 0,40 euro. Vanwege de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang), in deze wet staat dat de pedagogisch medewerkers extra bijgeschoold dienen te worden en dit neemt extra kosten met zich mee. Uiteraard bevorderd dit ook de kwaliteit binnen De Rammelaar. Daarnaast wordt de BKR maatregel aangescherpt waardoor wij extra personeel in moeten zetten. Zo moet er vanaf 1 Januari 2020 één medewerker zijn voor elke drie baby’s in plaats van vier. Waar we voorheen met twee pedagogisch medewerkers mochten staan, moeten wij op sommige dagen in de week met 3 beroepskrachten werken. Ook moet er een pedagogische coach in dienst zijn.