Over ons

LEIDSTERS:
Ons kinderdagverblijf in Haarlem heeft een vast team van leidsters, zodat wij geen wisselende leidsters hebben.
Wij zijn op dit moment met 5 gediplomeerde leidsters.
Goede leidsters moeten kunnen observeren en problemen signaleren.
Geduld en liefde voor de kinderen en het vak is erg belangrijk.
Opleidingseisen van de leidsters is minimaal SPW-3 of gelijkwaardige opleiding.
We werken volgens de normen van de verzorging kinderopvang van de gemeente Haarlem.
Alle leidsters hebben een kinder EHBO diploma die jaarlijks wordt herhaald.
Twee leidsters hebben een BHV diploma en zij gaan jaarlijks op herhaling.

 

HYGIËNE:
Al het schoonmaakwerk doen wij zelf volgens een vastgesteld rooster.
In de winterperiode dragen de ouders schoenhoesjes en de kinderen dragen hun meegenomen sloffen.
Voordat we gaan eten en na toiletgebruik wassen we onze handen.

RISICO-INVENTARISATIE
Ook doen wij ieder jaar een risico inventarisatie, veiligheid, en gezondheid. Dit is verplicht en wordt gecontroleerd door de G.G.D. Door deze in te vullen krijg je een beter beeld van wat de risico’s zijn binnen het kinderdagverblijf in Haarlem en wat er aan gedaan moet worden en wanneer.
Het inspectie rapport van de G.G.D. is in te zien op deze website (algemene informatie) en ligt op het kinderdagverblijf in Haarlem.
Ook doen wij jaarlijks een ontruimingsoefening, dit gaat volgens het ontruimingsplan die op de Rammelaar, kinderdagverblijf in Haarlem is in te zien. Dit wordt bijgehouden in een ontruimingsverslag