Protocollen

Hieronder vindt u een lijst met protocollen van ons kinderdagverblijf die u kunt downloaden (Adobe PDF) ter inzage.

Veiligheid en gezondheid

Protocol voeding & hygiëne

Protocol ziekte & medicijnen