Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over iets, op ons kinderdagverblijf in Haarlem.
Dan kunt u een klacht indienen bij een van de leidsters of de desbetreffende persoon.
Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u zich wenden tot de eigenaresse (Gerda Scholten – Edam). Voor eventuele verdere stappen verwijzen we u naar de klachtenprocedure van ons kinderdagverblijf in Haarlem.
Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kan er op korte termijn een afspraak gemaakt worden.
Wij zijn aangesloten bij klachten geschillencommissie kinderopvang.

Contactinformatie: klachten geschillencommissie kinderopvang.

Telefoon: 0900-1877  (€0,20 per gesprek)
maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

www.klachtenloket-kinderopvang.nl

E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl

Postadres: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag